کسلر : حالا علت بیکاری رو تو آلمان درک می‌کنم…اینجا مردم استطاعت کار کردن ندارند….

 

 

کارگردان: لارس فون تریه

بازیگران : ژان مارک بار – بارد اووه – باربارا سوکوا

محصول : 1991 / دانمارک