بیش از ۱۶۰ عضو مجمع سینماهای فرهنگی و شهرداری های آلمان با انتشار نامه ای جشنواره فیلم برلین را برای حذف بخش سینمای آلمان مورد انتقاد شدید قرار داده است

به گزارش‌ فیلم‌نت‌نیوز، بیش از ۱۶۰ عضو مجمع سینماهای فرهنگی و شهرداری های آلمان با انتشار نامه ای جشنواره فیلم برلین را برای حذف بخش سینمای آلمان مورد انتقاد شدید قرار داده است. در این نامه که مراکز فرهنگی معتبری مانند موزه سینمای آلمان در فرانکفورت، آرسنال کینو در برلین، اوبه کینو کوتبوس، فیلم فروم کلن و سینماتک لایپزیگ در آن دیده می شود، این حرکت را نشانه ای مخرب برای صحنه بین المللی سینما و به ویژه برای استعدادهای جدید سینمای آلمان قلمداد کرده است. این مجمع از سال ۱۹۸۶ با جشنواره برلین همکاری داشته و جایزه کالیگاری بخش فروم جشنواره برلین را حمایت کرده است.

جشنواره بین المللی فیلم برلین اعلام کرده بود قصد دارد در سال 2024 برخی از بخش‌های این رویداد فرهنگی را از جمله بخش سینمای آلمان را حذف کند.