قرارداد سرگروهی فیلم های «زنبور کارگر»، «کوچه ژاپنی ها»، «هتل »و «هولیا» ثبت شد و به زودی این چهار فیلم سینمایی روانه اکران خواهند شد.

به گزارش فیلم‌نت‌نیوز، نوزدهمین جلسه شورای صنفی نمایش در روز یکشنبه ۵ شهریور در سازمان سینمایی تشکیل شد. بعد از بررسی درخواست ها و موارد مطرح شده قرارداد سرگروهی ۴ فیلم ثبت شد:

فیلم سینمایی «زنبور کارگر» به کارگردانی افشین صادقی به سرگروهی هنر شهر آفتاب شیراز (پخش این فیلم بر عهده تهیه کننده است)

فیلم سینمایی «کوچه ژاپنی ها» به کارگردانی امیرحسین ثقفی به سرگروهی پردیس مگامال (پخش این فیلم بر عهده تهیه کننده است)

فیلم سینمایی «هتل» به کارگردانی مسعود اطیابی با پخش شایسته فیلم به سرگروهی پردیس هویزه مشهد

فیلم سینمایی «هولیا» به کارگردانی مرتضی آتش زمزم با پخش رسانه فیلمسازان مولود به سرگروهی پردیس مگامال بعد از فیلم «کوچه ژاپنی ها»