تایلر: وقتی یه خراش کوچیک تـو سقف دهنت ایجاد می شه اگه بهش زبـون نـزنی و بی خیالش بشی ، خود به خود خوب می شه.
اون زن؛ برای من مثل اون خراش بود که نمی تونستم بی خیالش بشم!

کارگردان: دیوید فینچر

بازیگران: ادوارد نورتون، برد پیت و جرد لتو

محصول: 1999 / آمریکا