– پاشو … د لعنتی میگم پاشو….
– بیدارم ….
– پس چرا چشات بسته ست؟ ….
– تو حرف کدومو بیشتر قبول داری ؟ من یا چشامو ؟

 

نویسنده و کارگردان: برادران کوئن

بازیگران: گابریل بیرن، آلبرت فینی و جان تورتورو

محصول: 1990 / آمریکا