شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی با صدور پروانه نمایش فیلم‌های «رویای ساحل» و «خاطرات بندباز» موافقت کرد. آرش سجادی فرید کارگردانی رویای ساحل را بر عهده دارد، خاطرات بندباز را هم حامد رجبی می‌سازد که شاید مشهورترین اثر او فیلم سینمایی «پرویز» بوده باشد.