دختر: آقای دکتر شما آخرین امید من تو این دنیا هستید

دکتر سپید بخت: چه دنیای مزخرفیه که من آخرین امید یه آدمی هستم!

 

نویسنده و کارگردان: بهمن فرمان آرا

بازیگران: عزت الله انتظامی، رضا کیانیان و هدیه تهرانی

محصول: 1382 / ایران