تراویس: یکی باید این شهر رو بگیره بیندازه توی چاه توالت، سیفون کوفتی رو هم بکشه

 

کارگردان: مارتین اسکورسیزی

بازیگران: رابرت دنیرو، جودی فاستر و پیتر بویل

محصول: 1976 / آمریکا