مستند «سرپتی‌ها» ساخته کیوان مهرگان در قالب طرح «سینمای دیگر» و از پلتفرم فیلم‌نت در حال پخش است. به همین بهانه دکتر میرجلال‌الدین کزازی یادداشتی کوتاه در مورد این فیلم نوشته است.

به گزارش فیلم‌نت‌نیوز، کرمانشاه یکی از کهن‌ترین و تاریخی‌ترین شهرهای ایران است، شهری باستانی که از دید دیرین‌شناسی فرهنگی در شمار شهرهای کم‌مانند جهان جای می‌گیرد. آنچه مایه‌ی شگفتی است آن است که کرمانشاهیان و دیگر ایرانیان درباره‌ی گذشته‌ی این شهر بسیار بیش از اکنون آن یا به سخنی دیگر، تاریخ هم‌روزگارش آشنایی دارند.
توژینه‌ی پایه‌ورِ ( فیلم مستند) سرپتی‌ها که هنرمندانی کرمانشاهی در شناسانیدن یکی از برترین چهره‌های هم‌روزگار، یا به گفته‌ای باریکتر یکی از چهره‌های درخشان روزگار خیزش مشروطیت، یارمحمدخان، ساخته‌اند تلاشی است ارزشمند که بهره و کارکرد کرمانشاه را در آن روزگار تب آلود که یکی از برترین روزگاران در سرگذشت ایران است آشکار می‌دارد. من میدانم که ساختن چنین توژینه‌ای پایه‌ور، با آن کمبودهایی که همواره فیلمسازان را می‌آزارد و در تنگنا می‌افکند، کاری است که با شورمندی و تلاش و باوری استوار انجام گرفته است. این توژینه هم کرمانشاهیان را با بهره‌ای بهینه که این شهر باستانی در آن روزگار سرنوشت ساز داشته است آشنایی میدهد، هم دیگر ایرانیان را یا هرآنکس را که در پی شناختن بآیین و بهین این شهر شگرف است. از درگاه دوست برای پدیدآورندگان این توژینه‌ی ارزشمند پایداری در کارهای هنری و بختیاری را آرزومندم.
ایدون باد

نویسنده: دکتر میرجلال‌الدین کزًازی

منبع: روزنامه عصر باختر