فواد : سمیره تو ما رو دوست داشتی !
سمیره : ما یه معلم دوست داشتم . فواد که فکر میکردم آدمه
فواد : اون آدم منم . اینجاست
سمیره : لباساتو نگاه کن
فواد : تو مال من باش من این لباسارو آتش میزنم
سمیره: تو اگه میتونی خودتو آتیش بزن
فواد : سمیره من به خاطر تو آدم کشتم
سمیره : اِ او آدم بود و همه اونایی که هر روز هزارتا هزارتا دارن رو زمین می ریزن و مثل گل پرپر میشن آدم نیستن ، ها ؟؟؟!

 

کارگردان: محمد حسین لطیفی

بازیگران: حامد بهداد، باران کوثری و پوریا پورسرخ

محصول: 1385 / ایران