با زخم باید ساخت طول می کشه ولی خوب میشه

نویسنده و کارگردان: بهرام بیضایی

بازیگران: مژده شمسایی، میترا حجار، مجید مظفری و رضا کیانیان

محصول: 1379 / ایران