رابطۀ میان سینما و شهر رابطه‌ایست پایدار و ناگسستنی؛ رابطه‌ای صد و اندی ساله و به قدمت خود سینما. فیلم‌ها در طول تاریخ، از هر ژانر و هر دوره‌ای، هیچ‌گاه نسبت به مکان‌ها، فضاها، فعالیت‌ها و رفتارهای شهری بی‌اعتنا نبوده و همواره تصویر و نشانگانی از آن‌ها را در خود گنجانیده‌اند.

به گزارش فیلم‌نت‌نیوز، کتاب «شهرها و سینما» در سه بخش تدوین شده است. بخش اول در حرکتی تاریخی، سفر خود را از جمهوری وایمار و برلین به‌عنوان محمل مدرنیته و هنر مدرنیستیِ آن روزگاران آغاز می‌کند، و با گذر از ترس و تردید و تمنای نهفته در لس‌آنجلسِ فیلم‌نوآرها، در شهر عشق، پاریسِ موج نوی سینمای فرانسه، آرام می‌گیرد.
بخش دوم ترسیم‌گر گذار از سینمای ملیِ مدرنیستی به سینمای فراملیِ پست‌مدرنیستی است. و در نهایت بخش سوم حول مفاهیم هویت و مکان‌مندی در فرایند جهانی شدن، به بررسی اجتماعات حاشیه‌نشین، زاغه‌ها، گتوها، سفر، مهاجرت و وضعیت پناهندگان و کارگران غیرقانونی می‌پردازد.

 کتاب «شهرها و سینما» شیوه­‌‌های مختلفی را به بحث می‌گذارد که از طریقِ آن‌ها شهرها و سینما به هم پیوند می‌خورند؛ این کتاب برای نیل بدین امر از منابع و روش­‌‌های مطرح در مطالعات سینمایی و مطالعات شهری به شکلی توأمان، بهره می‌­برد. البته در اینجا تأکید بیشتر بر مطالعات سینمایی است تا از این طریق براهمیت سینما در فهم و درکِ چگونگیِ تصویر و تصورِ شهرها صحه گذاشته‌شود. هدفِ اصلی، کاوش و بازکاوی این حقیقت است که چطور شهرهای سینمایی و خیالی در بستر مقولاتی همچون ملی و جهانی، مدرنیته و پست مدرنیته و تولید و بازتولید قدرت ـ‌در پیوند با نژاد، طبقه، جنسیت و مهاجرت‌ـ به تصویر در می‌آیند. هدف این کتاب از بررسی فیلم‌‌ها نه صرفاً بازتاب و تبیینِ مسائل شهری، که در سطحی فراتر، خلقِ تصویر و تصوری سینمایی از شهرهاست؛ تصویری ورای آنچه که در زندگی هر روزه­‌‌مان تجربه می­کنیم.

 باربارا منل نویسندۀ «شهرها و سینما»، گرچه استاد مطالعات سینمایی است، اما در این کتاب کوشیده با رجوع به آراء نظریه­ پردازان شهری، فیلم‌‌ها و تصاویرشان را در پیوند با تحولات و پیچیدگی­‌‌های شهر معاصر بازخوانی کند. از این رو مطالعۀ کتاب هم برای دانشجویان و علاقه­‌‌مندان سینما و هم برای محققان و دانشجویان معماری، شهرسازی، جامعه شناسی و… می‌تواند بسیار روشنگر باشد.

کتاب «شهرها و سینما» نوشته باربارا منل، ترجمه نوید پور محمدرضا . نیما عیسی‌پور در 305 صفحه توسط نشر بیدگل و در قیمت 89 هزار تومان منتشر شده است. مطالعه این کتاب را عمیقا به علاقمندان سینما و معماری توصیه می‌کنیم.