با تعطیلی پردیس سینمایی ملت به علت بدهی به سازمان آب و فاضلاب، ماموران این سازمان بخشی از لوله‌های آب این سینما را بریده و با خود بردند.

به گزارش فیلم‌نت نیوز، پردیس سینمایی ملت به دلیل قطع آب توسط سازمان آب و فاضلاب، تعطیل شده است.

روابط عمومی موسسه تصویر شهر که پردیس سینمایی ملت هم زیر مجموعه آن قرار دارد، با تایید این خبر به ایسنا گفت، پردیس ملت یک رقم بدهی انشعاب آب، به سازمان آب و فاضلاب دارد و امروز ۲۱ خرداد این سازمان، نه تنها آب پردیس سینمایی را قطع کرده بلکه ماموران سازمان بخشی از لوله‌های آب سینما را نیز بریده و با خود برده‌اند، به همین دلیل مجموعه تعطیل شده است.

به گفته مسئولان روابط عمومی پردیس سینمایی ملت، با لغو اکران فیلم‌ها در این مجموعه بلیت‌های فروخته شده به مردم پس داده شده است.