مادر: سر شام گریه نکنید، غذا رو به مردم زهرنکنین. سماور بزرگ و استکان نعلبکی هم به قدر کفایت داریم. راه نیفتین دوره در و همسایه پی ظرف و ظروف.آبروداری کنین بچه ها،نه با اسراف. سفره از صفای میزبان خرم می شه،نه از مرصع پلو. حرمت زنیت مادرتون رو حفظ کنین. محمدابراهیم،خیلی ریز نکن مادر،اون وقت می گن خورشتشون فقط لپه داره و پیاز داغ

نویسنده و کارگردان: علی حاتمی

بازیگران: امین تاریخ، فریماه فرجامی، محمد علی کشاورز، حمیده خیرآبادی و جمشید هاشم‌پور

محصول: 1368 / ایران

ساخته علی حاتمی