پس از اعلام استعفا منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه سینما، محمدعلی نجفی رئیس هیئت مدیره خانه سینما نیز از سمت خود و عضویت در این هیئت مدیره استعفا کرد.

به گزارش خانه سینما، روز گذشته خبری غیررسمی درباره کناره‌گیری منوچهر شاهسواری از مدیرعاملی خانه سینما منتشر شده بود که در نهایت از سوی رئیس هیئت مدیره این نهاد صنفی تأئید شد و حالا در فاصله پنج روز تا برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیران خانه سینما، محمدعلی نجفی هم استعفای خود را اعلام کرده است.

متن نامه استعفای نجفی رئیس هیئت مدیره خانه سینما به این شرح است:

«هیئت مدیره محترم خانه سینما

با احترام