سی سال پیش یکی بهم گفت هیچوقت وارد رابطه ای نشو که وقتی توی مخمصه قرار گرفتی نتونی ظرف 30 ثانیه بی خیالش بشی و فرار کنی…..

 

کارگردان: مایکل مان

بازیگران: آل پاچینو و رابرت دنیرو

محصول: 1995 / آمریکا