در آستانه هفته اهدای عضو، کارمندان پلتفرم فیلم‌نت با همکاری انجمن اهدای عضو ایرانیان، کارت اهدای عضو را تکمیل کردند.
به گزارش فیلم‌نت نیوز، در آستانه فرا رسیدن هفته اهدای عضو (25 تا 31 اردیبهشت‌ماه)، همکاران پلتفرم فیلم‌نت اقدام به پر کردن کارت اهدای عضو کردند.
روز چهارشنبه 20 اردیبهشت 1402 و با حضور نماینده انجمن اهدای عضو ایرانیان در محل پلتفرم فیلم‌نت، گروهی از کارمندان این پلتفرم کارت اهدای عضو را تکمیل و با اهدای اعضا و بافت‌های بدن خود به نیازمندان در زمان درگذشت موافقت کردند.