جان دو: ما توی گوشه خیابونا، توی هر خونه ای گناه کشنده ای می بینیم و اونو تحمل می کنیم، تحملش می کنیم چون عادی شده، پیش پا افتادس. صبح، ظهر و شب تحملش می کنیم.

 

کارگردان: دیوید فینچر

بازیگران: برد پیت، مورگان فریمن، کوین اسپیسی

محصول: 1995 / آمریکا