تماشای یک فیلم وحشت نیاز به آدابی دارد. رعایت این نکات می‌توانند به ما کمک کنند تا هنگام تماشای یک فیلم ترسناک بیشتر وحشت‌زده شویم!

به گزارش فیلم‌نت نیوز، دیدن فیلم ترسناک تفریح بسیاری از شیفتگان هیجان است که دوست دارند آدرنالین خون‌شان را در دوساعت حسابی بالا بکشند. اما چطور می‌شود با ترس بیشتر به لذت آن افزود؟

گرافیک: پدرام آقایی

 

منبع: ایسنا