کتاب «ژانرهای سینمایی از شمایل‌شناسی تا ایدئولوژی» به نویسندگی بری کیت گرانت و ترجمه شیوا مقانلو توسط انتشارات بیدگل تجدید چاپ شد.

به گزارش فیلم‌نت‌نیوز، فیلم‌های ژانری، به زبان ساده، فیلم‌های تجاری بلندی‌اند که از راه تکرار و تنوع بخشی، داستان‌های آشنا را با شخصیت‌های آشنا تعریف می‌کنند. سینمایی مردم پسند اغلب از فیلم‌های ژانری تشکیل شده است؛ همان نوع فیلم‌هایی که بیشترمان تماشا می‌کنیم.

گرچه فیلم‌های ژانری را معادل «سینمای عامه پسند» و متضاد با سینمای هنری و تجربی می‌دانند، این تمایز در حقیقت این‌قدر هم روشن نیست. فیلم‌های مهم و متفاوت کارگردان‌های سینمای هنری چون ژان لوک گدار، اینگمار برگمان، و راینر ورنر فاسبیندر با برخی عناصر ژانری درآمیخته‌اند. دیوید بوردول به شکلی متقاعد کننده نشان داده است که سینمای هنری خود نوعی ژانر است.

هدف این کتاب هماهنگ کردن ادعاهای کلی با مثال‌های خاص و موردی  و تحلیل فیلم‌ها در بستر و بافتار تاریخی و فرهنگی است. در اینجا رویکردهای نظری همچون فمنیسم، روانکاوی و… نیز به کار گرفته می‌شوند اما تاکید اصلی نویسنده بر فهم پذیری و ارتباط آن‌ها برای مطالعه ژانرهای سینمایی و فیلم‌های ژانری است.

این کتاب در 167 صفحه و در قیمت 142 هزار تومان توسط نشر بیدگل وارد بازار نشر شده است.