ایلسا : می تونم یه داستان برات تعریف کنم ؟
ریک : پایان تعجب آوری داره ؟
ایلسا : هنوز پایانش رو نمی دونم
ریک : بسیار خوب تعریف کن شاید ضمن تعریف کردن پایانی براش پیدا کنیم!

 

کارگردان: مایکل کورتیز

بازیگران: همفری بوگارت، اینگرید برگمن و پل هنرید

محصول: 1942 / آمریکا