ابی: خیلیا منو زدن … پاسبونا … شوفرا … پارچه فروش های کوچه مهران … آدمای ممد ارباب … سیاهی های کوچه سرخپوستا … می دونی … همیشه بعدِ هر یه کتک خوردنِ مفصل یه جوری میشم … مثل آدمی که خارش داشته باشه و حسابی بخاروننش … از دردش خوشم میاد … مثلِ این می مونه که حکمِ مرخصیمو امضا کرده باشن

 

نویسنده و کارگردان: فریدون گله

بازیگران: بهروز وثوقی، داود رشیدی، رضا کرم رضایی و جلال پیشواییان

محصول: 1354 / ایران