آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش های به صحنه رفته در تالارهای مختلف مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر تا روز پنجشنبه بیست و چهارم  شهریور ۱۴۰۱ به تفکیک اجراها مشخص شد.نمایش «پدر» به کارگردانی آروند دشت آرای که از ۸ شهریور ماه اجرای خود را در تالار اصلی با ظرفیت ۵۷۹ تماشاگر و قیمت بلیت ۱۰۵ تا ۱۵۰ هزار تومان آغاز کرده ، تا پایان روز پنجشنبه ۲۴ شهریور با مجموع ۱۸ اجرا ( با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان ) و میزبانی از ۸ هزار و ۹۰ تماشاگر به فروشی معادل یک میلیارد و ۸۶ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان دست پیدا کرده است.