راوي : بابا ! راس مي‌گن که مادر از دست تو دق کرد و مرد  

پدر : نه . من از دست مادرت دق کردم

راوي : ولي وقتي که تو مردي مادرم زنده نبود

پدر : زنده نبود ، ولي من هر شب خوابشو مي‌ديدم 

رواي : منم هر شب خواب تو رو مي‌بينم 

پدر : پس بپا دق نکني!

نویسنده و کارگردانی: بهروز افخمی

بازیگران: بهرام رادان، عزت الله انتظامی، سروش صحت و بهاره رهنما

محصول: 1382 / ایران