سومین اکران مردمی سریال «پوست شیر» برگزار شد.

به گزارش فیلم‌نت نیوز، سومین اکران مردمی سریال «پوست شیر» روز پنج‌شنبه 24 فروردین 1402 در پردیس سینمایی لوتوس مال برگزار شد.

پردیس احمدیه و برادران محمودی در این اکران مردمی حضور داشتند.

در ادامه می‌توانید فوتوشات‌ها و ویدیو شات‌های احمدیه و برادران محمودی در اکران سومی مردمی «پوست شیر» را مشاهده کنید.

 

ویدیو شات پردیس احمدیه در سومین اکران مردمی «پوست شیر»

 

ویدیو شات جمشید محمودی در سومین اکران مردمی «پوست شیر»

 

ویدیو شات نوید محمودی در سومین اکران مردمی «پوست شیر»

 

ویدیو شات پردیس احمدیه و برادران محمودی در سومین اکران مردمی «پوست شیر»

 

فتوشات‌های پردیس احمدیه و برادران محمودی در سومین اکران مردمی «پوست شیر»