در روزهایی که شاهد تعطیلی برخی شبکه‌های کم‌مخاطب در تلویزیون بوده‌ایم، حالا احتمال افزوده شدن یک شبکه جدید به سیما مطرح می‌شود. این کانال، شبکه خبر 2 نام دارد و قرار است ابتدا در بستر اینترنت متولد شود. توضیحات حسن عابدینی، سرپرست خبرگزاری صداوسیما را در این مورد بخوانید: « معاونت سیاسی صداوسیما درصدد است یک شبکه رسانه‌ای راه بیاندازد که به صورت ۲۴ ساعته صرفا رویدادهای زنده را پوشش دهد و شبکه خبر بخشی از آن رویداد را به صورت زنده پخش کند. با توجه به تداخل برخی رویدادها، تصمیم گرفته شد شبکه خبر ۲ ایجاد شود که این شبکه بدون مجری است اما رویدادها را زنده پوشش خواهد داد. ابتدا روی تلوبیون قابل دریافت خواهد بود و بعد ممکن است بر روی گیرنده‌های تلویزیونی بیاید.»