بانی: این ماشین که مال ما نیست ..
کلاید: چرا، هست …
بانی: اما ما با اون یکی اومدیم …
کلاید : خوب دلیلی نداره که با همونم برگردیم!

 

کارگردان: آرتور پن

بازیگران: وارن بیتی، فی داناوی

امتیاز متاکریتیک: ۸۶ از ۱۰۰

سال ساخت: 1967